Orang Dalam Pemantauan


0 Orang

OPD

1.luar daerah Orang
2.taluditi Orang
3.randangan Orang
4.popayato barat Orang
5.popayato Orang
6.popayato timur Orang
7.lemito Orang
8.wonggarasi ii Orang
9.wonggarasi i Orang
10.wanggarasi Orang
11.pancakarsa i Orang
12.motolohu Orang
13.patilanggio Orang
14.duhiadaa Orang
15.buntulia Orang
16.marisa Orang
17.paguat Orang
18.dengilo Orang

Pasien Dalam Pengawasan


0 Orang

PDP

1.luar daerah 0 Orang
2.taluditi 0 Orang
3.randangan 0 Orang
4.popayato barat 0 Orang
5.popayato 0 Orang
6.popayato timur 0 Orang
7.lemito 0 Orang
8.wonggarasi ii 0 Orang
9.wonggarasi i 0 Orang
10.wanggarasi 0 Orang
11.pancakarsa i 0 Orang
12.motolohu 0 Orang
13.patilanggio 0 Orang
14.duhiadaa 0 Orang
15.buntulia 0 Orang
16.marisa 0 Orang
17.paguat 0 Orang
18.dengilo 0 Orang

Positif Covid-19


0 Orang

POSITIF

1.luar daerah 0 Orang
2.taluditi 0 Orang
3.randangan 0 Orang
4.popayato barat 0 Orang
5.popayato 0 Orang
6.popayato timur 1 Orang
7.lemito 1 Orang
8.wonggarasi ii 0 Orang
9.wonggarasi i 0 Orang
10.wanggarasi 0 Orang
11.pancakarsa i 0 Orang
12.motolohu 0 Orang
13.patilanggio 0 Orang
14.duhiadaa 1 Orang
15.buntulia 0 Orang
16.marisa 2 Orang
17.paguat 0 Orang
18.dengilo 0 Orang